Już tylko 14 dni dzieli nas od zakończenia naboru wniosków w ramach działania 9.2.1. W puli środków przeznaczonych na konkurs aż 35 436 784,99 zł !!!

Nasze pomysły na działania w ramach 9.2.1 to m.in. wsparcie w postaci:

  • praca z młodzieżą na ulicy,
  • usługi pedagogiczne i treningowe,
  • usługi terapii i rozwoju rodziny,
  • placówki wsparcia dziennego dla młodzieży,
  • rozwój usług społecznych,
  • szkolenia asystentów,
  • świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich,
  • powstanie klubów młodzieżowych,
  • wsparcie dla osób chorych psychicznie ….

Zapraszamy do kontaktu 😉