O NAS

YOUR IDEA OUR 
SOLUTION 

Z przyjemnością przedstawiam firmę doradczo-ekspercką, która od przeszło 3 lat zajmuje się kreowaniem relacji współpracy publicznych i prywatnych podmiotów z instytucjami realizującymi zadania z zakresu funduszami Unii Europejskiej.

YOUR IDEA OUR SOLUTION 

Z przyjemnością przedstawiam firmę doradczo-ekspercką, która od przeszło 3 lat zajmuje się kreowaniem relacji współpracy publicznych i prywatnych podmiotów z instytucjami realizującymi zadania z zakresu funduszami Unii Europejskiej.

SKUTECZNE WSPIERANIE

Naszym celem i misją jest skuteczne wspieranie organizacji trzeciego sektora, instytucji publicznych, oraz przedsiębiorców w aplikowaniu o środki finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. Głównym naszym atutem jest specjalizacja w przygotowaniu i realizacji projektów społecznych pochodzących z EFS tj. tzw. projektów „miękkich”.  Nie bez sukcesu również, zajmujemy się przygotowaniem i rozliczaniem projektów infrastrukturalnych, a to wszystko dzięki stałej współpracy z ekspertami z wielu dziedzin.

KONTROLA PROJEKTÓW

Szerokie spektrum naszych działań oraz sukcesów związane jest z kontrolą projektów już realizowanych przez naszych klientów. Główną uwagę skupiamy nie tylko na prowadzeniu tzw. wizyt wspierających przed kontrolą z instytucji udzielającej dofinansowania lecz również świadczymy pomoc w zakresie skutecznego procedowania po kontroli w imieniu Beneficjenta, tj. prowadzenia korespondencji pokontrolnej,  postępowania administracyjnego, odwołań od decyzji administracyjnych czy też skarg do Sądów Administracyjnych. Posiadamy również doświadczenie w pomocy klientom, którzy w wyniku realizacji projektów unijnych stali się adresatami działań prowadzonych przez np. CBA.

LUDZIE Z PASJĄ I DOŚWIADCZENIEM

Najmocniejszą stroną naszej firmy są ludzie, którzy są doświadczonymi i wykształconymi ekspertami w dziedzinie prawa europejskiego, zarządzania i ekonomii. Wśród nas są ludzie mający za sobą bogate doświadczenie w pracy w samorządach, na uczelniach wyższych, byłych ośrodkach ROEFS czy pracownicy urzędów marszałkowskich, odpowiadający za realizację programów unijnych. Ponadto podczas naszych działań współpracujemy z wybitnymi przedstawicielami z zakresu prawa, pomocy publicznej i prawa zamówień publicznych.