OFERTA

OFERTA


Nasza oferta skierowana do Państwa skupia się na trzech obszarach wsparcia. Dzięki temu, możemy swoim klientom zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług.

POZYSKIWANIE
DOTACJI

Podstawowym warunkiem przy ubieganiu się o dotację jest dobrze przygotowany wniosek o dofinansowanie i złożenie go do instytucji oceniającej projekty. Wnioski często uzupełnione muszą być o załączniki, których rodzaj i ilość zależy od charakteru przedsięwzięcia oraz od wymogów obowiązujących w wybranym programie.

Pozyskiwanie dotacji przez naszą firmę to usługa kompleksowego przygotowania całej dokumentacji aplikacyjnej, aby umożliwić Państwu zdobycie funduszy na realizację planowanej inwestycji.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i sukcesach w zdobywaniu środków z funduszy europejskich dla naszych Klientów, przygotowane przez nas dokumenty spełniają wszystkie kryteria formalne i merytoryczne. Rozpoczynając  pisanie projektów, nakreślamy harmonogram prac, a następnie pilnujemy wszelkich szczegółów, by finalna dokumentacja dała Państwu efekt w postaci dotacji.

OFERTA SKIEROWANA
DLA KLIENTÓW


Nasza oferta skierowana do Państwa skupia się na trzech obszarach wsparcia. Dzięki temu, możemy swoim klientom zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług.

POZYSKIWANIE
DOTACJI


Podstawowym warunkiem przy ubieganiu się o dotację jest dobrze przygotowany wniosek o dofinansowanie i złożenie go do instytucji oceniającej projekty. Wnioski często uzupełnione muszą być o załączniki, których rodzaj i ilość zależy od charakteru przedsięwzięcia oraz od wymogów obowiązujących w wybranym programie.

Pozyskiwanie dotacji przez naszą firmę to usługa kompleksowego przygotowania całej dokumentacji aplikacyjnej, aby umożliwić Państwu zdobycie funduszy na realizację planowanej inwestycji.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniusukcesach w zdobywaniu środków z funduszy europejskich dla naszych Klientów, przygotowane przez nas dokumenty spełniają wszystkie kryteria formalne i merytoryczne. Rozpoczynając  pisanie projektów, nakreślamy harmonogram prac, a następnie pilnujemy wszelkich szczegółów, by finalna dokumentacja dała Państwu efekt w postaci dotacji.

WIZYTA
WSPIERAJĄCA

Zachęcamy do skorzystania z usługi doradztwa, tj. wizyty wspierającej. Wizyta wspierająca to szczególny rodzaj doradztwa, polegający na diagnostyce i rekomendacjach, których podstawą jest analiza dokumentacji projektu w trakcie jego realizacji.

Celem wizyty wspierającej jest zapewnienie pomocy merytorycznej w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS. Natomiast, wynikiem przedmiotowej wizyty jest dostarczenie Beneficjentowi, do jego wyłącznej wiadomości, informacji na temat poprawności realizacji określonych aspektów i rekomendacji służących usprawnieniu realizacji podejmowanych w projekcie działań.

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA
poruszane podczas wizyty wspierającej:

N

Prawidłowość rozliczeń finansowych;

N

Sposób rekrutacji uczestników projektu;

N

Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu;

N

Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych;

N

Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;

N

Kwalifikowalność wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków dotyczących personelu projektu;

N

Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta;

N

Wydatkowania środków zgodnie z zasadą konkurencyjności i zasadą efektywnego zarządzania finansami,

N

Realizacji wskaźników zapisanych we wniosku aplikacyjnym.

N

Usługa może także dotyczyć innych obszarów problemowych, zgodnie z Państwa potrzebami.

WIZYTA
WSPIERAJĄCA

Zachęcamy do skorzystania z usługi doradztwa, tj. wizyty wspierającej. Wizyta wspierająca to szczególny rodzaj doradztwa, polegający na diagnostyce i rekomendacjach, których podstawą jest analiza dokumentacji projektu w trakcie jego realizacji.

Celem wizyty wspierającej jest zapewnienie pomocy merytorycznej w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS. Natomiast, wynikiem przedmiotowej wizyty jest dostarczenie Beneficjentowi, do jego wyłącznej wiadomości, informacji na temat poprawności realizacji określonych aspektów i rekomendacji służących usprawnieniu realizacji podejmowanych w projekcie działań.

PROCEDOWANIE
POKONTROLNE

Jednym z filarów naszej działalności jest szeroko rozumiane wsparcie w zakresie pomocy eksperckiej w sytuacji gdy otrzymali Państwo niekorzystną informację pokontrolną. Nasza Interwencja na tym poziomie realizacji projektu wymaga nie tylko szybkiej reakcji ale również precyzyjnych i trafnych argumentów osadzonych w podstawach prawnych. Z naszego doświadczenia wynika, że nie jest to sytuacja bez wyjścia, a przytoczone niekorzystne argumenty przez przedstawicieli instytucji kontrolujących dzięki naszemu wsparciu często nie są ostateczne.

Z uwagi na rozległy zakres mogących wystąpić uchybień czy też nieprawidłowości usługa ta zalecana jest głównie klientom przed, którymi może stanąć lub stanęło widmo zwrotu wydatków uznanych za nikwalifikowalne przez jednostki kontrolujące. Pomoc na tym etapie w większości umożliwia skuteczną obronę Beneficjenta przed restrykcjami finansowymi. Znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych, składania odwołań do instytucji drugiej instancji, a w najtrudniejszych przypadkach skarg na decyzje administracyjną do sądów administracyjnych sprawia, że skutecznie umożliwiamy naszym klientom wyjść z pozornie sytuacji bez wyjścia.

POZYSKIWANIE DOTACJI

PROCEDOWANIE
POKONTROLNE

Jednym z filarów naszej działalności jest szeroko rozumiane wsparcie w zakresie pomocy eksperckiej w sytuacji gdy otrzymali Państwo niekorzystną informację pokontrolną. Nasza Interwencja na tym poziomie realizacji projektu wymaga nie tylko szybkiej reakcji ale również precyzyjnych i trafnych argumentów osadzonych w podstawach prawnych. Z naszego doświadczenia wynika, że nie jest to sytuacja bez wyjścia, a przytoczone niekorzystne argumenty przez przedstawicieli instytucji kontrolujących dzięki naszemu wsparciu często nie są ostateczne.

Z uwagi na rozległy zakres mogących wystąpić uchybień czy też nieprawidłowości usługa ta zalecana jest głównie klientom przed, którymi może stanąć lub stanęło widmo zwrotu wydatków uznanych za nikwalifikowalne przez jednostki kontrolujące. Pomoc na tym etapie w większości umożliwia skuteczną obronę Beneficjenta przed restrykcjami finansowymi. Znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych, składania odwołań do instytucji drugiej instancji, a w najtrudniejszych przypadkach skarg na decyzje administracyjną do sądów administracyjnych sprawia, że skutecznie umożliwiamy naszym klientom wyjść z pozornie sytuacji bez wyjścia.