Ostatni konkurs na m.in. utworzenie nowych miejsc w żłobkach i i ch sfinansowanie (do 10 grudnia 2018 r.)!!!

  • 8 mln zł na zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3;

W ramach ogłoszonego konkursu zapewniono środki m.in. na:

  1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
  2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
  3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące: a) sprawowanie opieki przez nianię, b) sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
  4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy;

a w tym m.in: zakup pomocy dydaktycznych;zakup zabawek; zakup niezbędnego wyposażenia; budowę oraz wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią; wydłużenie godzin pracy placówek.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, w celu omówienia szczegółów oferty i nawiązania skutecznej współpracy w pozyskiwaniu środków europejskich.

Zespół Solution