news-solution-teamJeszcze 7 dni na złożenie wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. Budżet naboru to 53 460 755,41 zł, a więc duże szanse na dofinansowanie działań adresowanych dla:

– Osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach;

– Placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie dla dorosłych, szkół policealnych;

– Partnerów społeczno – gospodarczych;

– Nauczycieli zawodu i pracowników pedagogicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorów praktycznej nauki zawodu;

– Pracodawców/Przedsiębiorców/Rzemieślników oraz ich Zrzeszeń i Stowarzyszeń.

Zapraszamy do współpracy