Do 31 października 2017 r. Wydział EFS Urzędu Marszałkowskiego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie na poprawę jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Możliwe do sfinansowania działania w ramach przedmiotowego konkursu to m.in.:

  • doposażenie w niezbędny sprzęt pracowni do nauki zawodu,
  • organizacja kursów/szkoleń/studiów podyplomowych dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • organizacja kursów/szkoleń dla uczniów,
  • płatne praktyki dla uczniów,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

Zapraszamy do nawiązania skutecznej współpracy.

Zespół Solution Team