Informujemy, że w związku z wejściem w życie dwóch ustaw reformujących system edukacji: ustawy Prawo oświatowe i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zmianie uległ Regulamin konkursu 11.1.4. W związku z powyższym został wydłużony termin naboru...

czytaj dalej