Są wyniki oceny formalnej w ramach Poddziałania 11.1.1 – serdecznie gratulujemy wszystkim, którym udało się dobrnąć do tego etapu oceny, a w szczególności klientom Solution.

Więcej pod linkiem:
http://rpo.slaskie.pl/czytaj/lista_wnioskow_i_wybranych_do_oceny_merytorycznej_z_poddzialania_11_1_1