Informujemy, że w związku z wejściem w życie dwóch ustaw reformujących system edukacji: ustawy Prawo oświatowe i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zmianie uległ Regulamin konkursu 11.1.4. W związku z powyższym został wydłużony termin naboru wniosków do 22 marca 2017 r. do godz. 12.00.

Aktualny dokumenty konkursu oraz rejestr zmian znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/172