Wrzesień to zdecydowanie miesiąc konkursów ogłoszonych przez Marszałka województwa śląskiego dla edukacji. Marszałek przeznaczył aż:

  • 53 mln zł na zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3;
  • 43 mln zł na upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej;
  • 82 mln zł na wsparcie szkolnictwa zawodowego.

W ramach ogłoszonych konkursów zapewniono środki m.in. na: zakup pomocy dydaktycznych; doposażenie sal do praktycznej nauki zawodu; budowę oraz wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią; utworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolach i żłobkach; szkolenia i kursy dla uczniów szkół zawodowych; podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez udział w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych; wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego oraz dodatkowe zajęcia podnoszące jakość edukacji przedszkolnej.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, w celu omówienia szczegółów oferty i nawiązania skutecznej współpracy w pozyskiwaniu środków europejskich.

Zespół Solution Team